Untitled-2

Kranio-Sakral Biodynamics

Kranio-Sakral Biodynamics/Biodynamic Cranio Sacral Therapy (BCST)

Er en gren indenfor Kranio-Sakral Terapi (KST), som Dr. W. Sutherland, læge og osteopat har udviklet samt forsket i.

Biodynamics tager udgangspunkt i embryologien, hvor skabende kræfter er på spil, når fosteret udvikler sig. Disse kræfter er allerede tilstede ved undfangelsen og er tilgængelige i os gennem hele livet.

De virker organiserende, selvregulerende, helende og danner grundlag for vores optimale tilstand med henblik på udvikling af form, funktion, balance og harmoni.

Dr. Sutherland, som er grundlægger af Kranio-Sakral Terapi (KST), kaldte disse kræfter “Breath of Life – Primary Respiration, Lifeforce” – Livets Åndedræt.

Biodynamics tager afsæt i Primary Respiration, som kan føles i kroppen som en slags bølger og rytmisk flow af kropsvæsken (kaldt “the tides”).

De meget subtile bevægelser kan mærkes som forskellige kvaliteter i hele organismens væv (i bindevævet, membraner, muskler, organer, knogler etc.) og tillige i kroppen som helhed.

“Bevægelse er liv helt ned på celleplan – ingen bevægelse, ingen liv”

Organismen har en iboende intelligens, som under de optimale betingelser udfolder sin egen helingsproces (“Biodynamic Potency”).

Dette benytter Terapeuten sig af ved at samarbejde med kroppen og følge dens aktuelle tilstand ved hjælp af forskellige teknikker, færdigheder og principper.

Ved at mobilisere de subtile bevægelser i områder, hvor de er stagneret eller nedsat, kan BSCT hjælpe kroppen med at genoprette en tilstand af velvære ved at frigive bundet energi i de spændte områder samt evt. hjælpe med at håndtere kroniske sygdomme.

Kroppen får derved hjælp til at arbejde sig frem til en fornyet tilstand af balance i både fysisk, mentalt og emotionelt henseende.

BCST er en nænsom, dybdevirkende og behagelig terapiform.

Berøringerne er sædvanligvis lette, rolige og stille. Behandlingen tager udgangspunkt i at støtte helbredet af mennesket som helhed.

Under behandlingen bliver især det autonome/ubevidste Nervesystem med den parasympatiske del  (den 10. hjernenerv, Vagus Nerven), som regulerer alle funktioner i både krop og sind, stimuleret og afbalanceret. Derved har behandlingen en gavnlig effekt på mange basale funktioner med velvære og ro til følge.